Petrol ve Gaz

  • EV
  • Petrol ve Gaz

Petrol ve Gaz


Petrol ve doğal gaz üretimi, dünyanın en önemli ve zorlu endüstrilerinden biridir ve bu şirketler dış dünyadan gelen artan ve sık sık değişen baskılarla karşı karşıyadır.

İlk olarak, dünya çapında nüfus artışı ve gelişmekte olan ekonomilerpetrol ve gaz talebini artırmak. İkincisi, daha fazla insan varBu ürünlerin üretim ve geri kazanım yöntemlerinin güvenliği ve çevresel etkileri ile ilgilidir..

Geosentetikleruygun maliyetli ve çevre dostu malzemeler türüdür. Bu nedenle geosentetikler, dünyamızı korumada ve kaya petrolü ve gazı geri kazanımı sırasında güvenli bir çalışma alanı sağlamaya yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır. BizimYINGFANşirketpetrol ve doğal gaz çıkarma prosesi için bir dizi güvenilir geosentetik çözüm sunar. Bizimgeosentetik çözümler geomembranları, jeotekstilleri, bentonit GCL'yi, drenaj geokompozitini içerirve saire.

140x140

140x140