Evaporasyon havuzları

  • EV
  • Evaporasyon havuzları

Evaporasyon havuzları


Evaporasyon havuzları, suyu güneş ışığı ve ortam sıcaklıklarına maruz bırakarak verimli bir şekilde buharlaştırmak için tasarlanmış çok geniş yüzey alanlarına sahip yapay havuzlardır..

Buharlaşma havuzlarının çeşitli kullanımları vardır. Tuz buharlaşma havuzları deniz suyundan tuz üretir. Ayrıca tuzlu suyu tuzdan arındırma bitkilerinden atmak için de kullanılırlar. Madenler, cevheri sudan ayırmak için göletler kullanır. Kirlenmiş alanlardaki evaporasyon havuzları, suyu tehlikeli atıklardan uzaklaştırır. Buharlaşma havuzları, kirlenmiş bir bölgeye düşen yağışı buharlaştırmak için de kullanılabilir.

YINGFAN HDPE geomembran/Geotekstil ürünleriyaygın olarak kullanılabilir Bu buharlaşma havuzlarındasıvıyı içerir ve çevresel ve mühendislik fonksiyonlarını elde eder.